czech Výběr jazykové verze
deutsch Wählen Sie ihre Sprache
english Please choose your language
Vítejte na našich internetových stránkách!

Naše stránky Vám umožní, vyhledat pro Vás místně příslušný soud, finanční či sociální úřad.

Pro vyhledávání je třeba znát pouze poštovní směrovací číslo Vašeho místa pobytu, popř. sídla podnikání či zadat jméno místa pobytu, popř. sídla podnikání.

Pomocí našich stránek vyhledáte též osoby, které Vám ve Vaší situaci mohou cíleně pomoci – advokáti, notáři, daňový poradci, auditoři, účetní atd..

Přejeme Vám brzké a úspěšné vyřešení Vašich záležitostí a zůstáváme

s pozdravem

Armaraun s.r.o.
Willkommen auf unseren Internetseiten!

Unsere Seiten ermöglichen Ihnen, das für Sie örtlich zuständige Gericht, Finanz- oder Sozialamt zu finden.

Für die Suche müssen Sie nur die Postleitzahl Ihres Wohn-, bzw. Unternehmensortes kennen oder Sie suchen nach dem Namen des Wohn-, bzw. Unternehmensortes.

Dank unserer Seiten finden Sie auch Personen, die Ihnen in Ihrer Lage gezielt helfen können – Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Buchhalter usw..

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Angelegenheit schnell und erfolgreich geregelt wird und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Armaraun s.r.o.
Welcome on our Website!

On our websites you will be able to find your district court, county court, finance office or social welfare office.

You only have to know the postcode of your residence or company or you can find the name of the place of residence or the place of the company you are looking for.

With our websites you also can find people who are able to help you directly – for example lawyers, notaries, tax accountants, bookkeeper and so on.

We are sure your matters will be regulated quickly and successful!

Best regards,

Armaraun s.r.o.