Zde inzerovat

Naše stránky Vám umožní, Vaše odborné služby nabídnout cíleně a to jak dle věcného zaměření Vaší činnosti, tak dle místa Vašeho podnikání.


Každá osoba, která dle svého místa pobytu či podnikání vyhledává příslušný soud, finanční či sociální úřad, má po zadání dotazu možnost výběru příslušného Krajského soud, Okresního (Obvodního) soudu, Finančního úřadu a Sociálního úřadu. Vy máte možnost prezentace přímo u soudu, popř. úřadu, který tazatel hledá. Pro každý soud, popř. úřad je prostor reklamy omezen. Tím je zajištěno, že Vaše reklama nebude přehlédnuta.


Zajistěte si již nyní prezentační místo u soudu, popř. úřadu, dle Vašeho přání.


Na našich stránkách můžete zveřejnit neomezený počet prezentací (za předpokladu, že prezentační místa nejsou obsazena jinými inzerenty). Každou prezentaci můžete individuálně přizpůsobit a kdykoliv změnit. Jednotlivé prezentace je možno získat již za cenu od 300,-Kč (vč. DPH 20%) za měsíc.


Okresní/Obvodní soud
pro


Krajský soud
pro


Finanční úřad
pro


Sociální úřad
pro