Vyhledávání
PSČ:
nebo
Obvod:

Prosím, vyplňte nejméně jedno pole.
Najděte snadno a rychle soud či úřad místně příslušný pro Vaše bydliště!

Naše stránky Vám umožní, vyhledat pro Vás místně příslušný soud, finanční či sociální úřad.

Pro vyhledávání je třeba znát pouze poštovní směrovací číslo Vašeho místa pobytu, popř. sídla podnikání či zadat jméno místa pobytu, popř. sídla podnikání.

Pomocí našich stránek vyhledáte též osoby, které Vám ve Vaší situaci mohou cíleně pomoci – advokáti, notáři, daňový poradci, auditoři, účetní atd..

Přejeme Vám, aby Vaše věc byla rychle a úspěšně vyřešena.